Okénka do němčiny - 1.díl - Švýcarsko (v CHF) |

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénka do němčiny - 1.díl - Švýcarsko (v CHF)

Okénka do němčiny - 1.díl - Švýcarsko (v CHF)

Naše cena bez DPH:
15
 
Naše cena s DPH:
0
 
Množství:
0
 
 
 
ks
 
 
 
 

Popis výrobku

Obsah knihy:

Jak vznikla myšlenka s okénky?..........................................................3

Okénko do němčiny - 1. část................................................................4

Okénko do němčiny - 2. část - Jak určujeme čas?...............................5

Okénko do němčiny - 3. část - Rozdíly v používání slov....................7

Okénko do němčiny - 4. část - Jiná předpona, jiný význam................8

Okénko do němčiny - 5. část - Jak určujeme směr a místo?..............10

Okénko do němčiny - 7. část - Životopis v němčině..........................11

Okénko do němčiny - 8. část - Ucházím se o práci............................13

Okénko do němčiny – 9. část - "Zuhause" nebo "Heimat" - domov..16

Okénko do němčiny - 11. část - Zrádné předpony a sloveso "halten".............................................................................................................18

Okénko do němčiny - 12. část - Jak spojujeme věty?........................20

Okénko do němčiny - 13. část - Sloveso "werden"............................22

Okénko do němčiny – 14. část – Která slova jsou vždy se členem"die"?.......................24

Okénko do němčiny - 15. část - Co jsou neurčité číslovky?..............26

Okénko do němčiny - 16. část - Kdo je to "man"?.............................27

Okénko do němčiny - 17. část - Co znamená slovo "zu"?.................28

Okénko do němčiny - 19. část- Tajemství předložky "an".................32

Okénko do němčiny – 20. část- Objevte předložku "in"....................34

Okénko do němčiny - 21. část- Jak je německy "přes"?....................36

Okénko do němčiny - 22. část - Trpný rod (základ)...........................38

Okénko do němčiny - 23. část - Minulý čas.......................................40

Okénko do němčiny - 24. část - Co znamená "werden"?...................43

Okénko do němčiny - 25. část - Spojka "weil"..................................45

Okénko do němčiny - 26. část - Předložky s 2. pádem - A................46

Okénko do němčiny - 27. část - Předložky s 2. pádem - B................48

Okénko do němčiny - 28. část - Co je TEKAMOLO?.......................49

Okénko do němčiny - 30. část - Záhadná slovesa "schaffen" a"bekommen"..............52

Okénko do němčiny - 31. část - České sloveso "dát".........................54

Okénko do němčiny - 32. část- Co znamená koncovka "-bar"..........56

Okénko do němčiny - 33. část - Zájmenná příslovce.........................57

Okénko do němčiny - 34. část - Pády v němčině...............................60

Okénko do němčiny - 35. část – Co s předložkou "gegen"?..............61

Okénko do němčiny- 39. část - Láska po německu............................67

Okénko do němčiny - 40. část - Jak na sloveso "machen"? - A.........69

Okénko do němčiny - 41. část - Jak na sloveso "machen"? - B.........70

Okénko do němčiny - 42. část - Jak vyjadřujeme české "aby"?........72

Okénko do němčiny - 43. část - Rozdíl mezi "als" a wie".................73

Okénko do němčiny - 45. část- Jarní počasí - B.................................77

Okénko do němčiny - 46. část- Jarní počasí - A.................................78

Okénko do němčiny - 47. část - Německy "venku,ven "...................80

Okénko do němčiny - 48. část - Alles versus alle..............................81

Okénko do němčiny - 49. část - Česky "napadnout"..........................83

Okénko do němčiny - 50. část - Příbuzní slovesa "fallen".................84

Okénko do němčiny - 51. část - České sloveso "dokázat".................85

Okénko do němčiny - 52. část - Znáte sloveso "passen"?..................86

Okénko do němčiny - 53. část - Vid dokonavý a nedokonavý...........87

Okénko do němčiny - 55. část - Sloveso "tun"...................................90

Okénko do němčiny - 56. část - Příbuzná slovesa slovesa "tun".......91

Okénko do němčiny - 57. část - Slovíčko "vorbei"............................92

Okénko do němčiny - 58. část - Slova s „-wärts“..............................93

Okénko do němčiny - 59. část - Sloveso "ziehen" a jeho příbuzní....94

Okénko do němčiny - 60. část - Nezbedné sloveso "(sich) anziehen"...............96

Okénko do němčiny - 61. část - Sloveso "chovat (se)"......................97

Okénko do němčiny – 62. část - Liebe (láska)...................................99

Okénko do němčiny - 63. část - V restauraci...................................101

Okénko do němčiny - 64. část - Kdo je "niemand"?........................102

Okénko do němčiny - 65. část - An der Rezeption...........................104

Okénko do němčiny - 66. část - Sloveso "(sich) vorstellen"............106

Okénko do němčiny - 67. část - Co je "nichts"?..............................108

Okénko do němčiny - 68. část - Kouzelné slovíčko "etwas"...........109

Okénko do němčiny - 69. část - Neznámé sloveso "haben".............110

Okénko do němčiny - 70. část - Záludné sloveso "bekommen"......112

Okénko do němčiny - 71. část - Slovenské sloveso "vedieť"..........113

Okénko do němčiny - 72. část - Časové údaje s koncovkou "-mal" 114

Okénko do němčiny - 73. část - Uplakaná předložka "ohne"..........115

Okénko do němčiny - 74. část - Co je "irgendwo" a "nirgendwo"?.116

Okénko do němčiny - 75. část - Příčestí přítomné...........................117

Okénko do němčiny - 76. část - České sloveso "myslet".................118

Okénko do němčiny - 77. část - Kdo je "jemand" a "niemand"?.....120

Okénko do němčiny - 78. část - Mazané slovo "gleich"..................121

Okénko do němčiny - 79. část - Sloveso "ptát se - fragen"..............123

Okénko do němčiny - 80. část - Sloveso "nechat (si)".....................124

 

Ostatní fotografie k produktu

 

Diskuse k produktu 

Vkládání příspěvků