Okénka do němčiny - 2.díl - ČR (v Kč) |

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénka do němčiny - 2.díl - ČR (v Kč)

Okénka do němčiny - 2.díl - ČR (v Kč)

Naše cena bez DPH:
249
 
Naše cena s DPH:
0
 
Množství:
0
 
 
 
ks
 
 
 
 

Popis výrobku

OBSAH

Proč vznikl 2.díl?                                                                                                    8

Jak vznikají okénka?                                                                                             8

Okénko do němčiny - 91.část - České slovo "místo"                                      9

Okénko do němčiny - 92.část - Sloveso "erledigen"                                    10

Okénko do němčiny - 93.část - "Schwer" versus "schwierig"                   10

Okénko do němčiny - 94.část - "greifen" versus "fangen"                        12

Okénko do němčiny - 95.část - "belästigen" versus "stören"                    13

Okénko do němčiny - 96.část. - "scheren" versus "schneiden"                 14

Okénko do němčiny - 97.část - "rennen" versus "laufen"                          15

Okénko do němčiny - 98.část - Rozdíl mezi "mögen" a "wollen"            16

Okénko do němčiny - 99.část - České "přes"                                                 18

Okénko do němčiny - 101.část - Podobná slova, jiný význam                   19

Okénko do němčiny - 102.část - Přídavná jména končící na "-voll"       20

Okénko do němčiny - 103.část - Sloveso "sich gewöhnen"                         22

Okénko do němčina - 104. část - Sloveso "rechnen"                                    23

Okénko do němčiny - 105.část - Slova s koncovkou "-haft"                      24

Okénko do němčiny - 106.část. - Sloveso "(sich) unterhalten"                  25

Okénko do němčiny - 107.část - Slovo "aspoň"                                            26

Okénko do němčiny - 108.část - Slovíčka "schlimm - schlecht - falsch" 27

Okénko do němčiny - 109.část - České slovo "sám"                                    28

Okénko do němčiny- 110. část - České slovo "brzy"                                   29

Okénko do němčiny - 111.část - Slovo "dovolit si" pokaždé jinak           30

Okénko do němčiny - 112. část - České slovo "přiznat, uznat"                 31

Okénko do němčiny - 113.část - Časově "kolem"                                         32

Okénko do němčiny - 114. část - Doprava na dálnici                                  33

Okénko do němčiny - 115.část - Slovesa "sich wenden an" a "anwenden" 34

Okénko do němčiny - 116. část - Slova končící na "-sam" (A)                  35

Okénko do němčiny - 117. část - Slova končící na "-sam" (B)                  37

Okénko do němčiny - 118.část - Záhadné slovo "potřeba"                        38

Okénko do němčiny - 119.část - Jak se řekne německy "zkusit"?            39

Okénko do němčiny - 120.část - Děkujeme v němčině                                 40

Okénko do němčiny - 121.část - Sloveso "sich auskennen"                        42

Okénko do němčiny – 122.část – Sloveso „sich freuen“                             43

Okénko do němčiny - 123.část – Postavení zvratného zájmena „sich“  44

Okénko do němčiny - 124.část – Sloveso „brauchen“                                 45

Okénko do němčiny - 125. část - Sloveso "líbit se"                                      46

Okénko do němčiny - 126. část - Vazba "Bescheid bekommen"               47

Okénko do němčiny - 127. část – Sloveso „feststellen“                               48

Okénko do němčiny - 128. část – Věty se spojkou „dass“                           49

Okénko do němčiny - 129.část - Vazba "Bescheid geben"                         51

Okénko do němčiny -  130.část - Sloveso "meinen"                                     52

Okénko do němčiny - 131.část - Sloveso "überlegen“                                 53

Okénko do němčiny - 132.část - Sloveso „festlegen“                                   54

Okénko do němčiny - 133.část – Neodlučitelné předpony                          55

Okénko do němčiny - 134.část – Co nás baví- Spass machen                    57

Okénko do němčiny - 135.část – Jak německy přemýšlíme                       58

Okénko do němčiny – 136.část – Vady řeči                                                   59

Okénko do němčiny – 137.část – Co znamená slovo „neigen“                 60

Okénko do němčiny – 138.část – České „divit se“                                        61

Okénko do němčiny – 139.část – Obdivujeme                                               62

Okénko do němčiny – 140.část  - Rozdíl mezi „sitzen“ a sich setzen“     62

Okénko do němčiny – 141.část – bekannt sein                                              64

Okénko do němčiny - 142.část - Rozdíl mezi "ehemalig" a "früher"     65

Okénko do němčiny – 143.část – České slovo „cesta“                                 66

Okénko do němčiny – 144.část - „froh“ versus „gern“                              67

Okénko do němčiny – 145.část – Jsem nadšený                                            68

Okénko do němčiny – 146.část – Mám strach                                               69

Okénko do němčiny – 147.část – Jak se v němčině o něco staráme?      70

Okénko do němčiny – 148.část –  Buď...anebo...                                           71

Okénko do němčiny – 148.část –  České „ani ne... ani ne“                         72

Okénko do němčiny – 149.část – Sloveso „festhalten“                               73

Okénko do němčiny – 150.část – Co znamená „früh“                                74

Okénko do němčiny – 151.část – Včera, dnes a zítra                                   75

Okénko do němčiny – 152.část – Máme něco v úmyslu                              76

Okénko do němčiny – 153.část – Slovesa se slovním základem „haben“ 77

Okénko do němčiny – 154.část – „Entlassen“ versus „kündigen“           79

Okénko do němčiny – 155.část – Sloveso „halten für“                               81

Okénko do němčiny – 156.část - Trpný rod (základ)                                   82

Okénko do němčiny – 157.část – Trpný rod (minulý čas)                          84

Okénko do němčiny - 158.část - Předložka "ohne"                                      87

Okénko do němčiny – 159.část – Předložka „entlang“                               87

Okénko do němčiny – 160.část – Předložka „pro“                                      88

Okénko do němčiny – 161.část – Předložka „per“                                      89

Okénko do němčiny – 162.část – Předložka „bis“                                       90

Okénko do němčiny – 163.část – Slovesa „suchen“ a „finden“                91

Okénko do němčiny – 164. část- Sloveso „holen“                                        93

Okénko do němčiny – 165. část- Rozdíl mezi „zwischen“ a „unter“       94

Okénko do němčiny – 166. část – „unter“ versus „unten“                         95

Okénko do němčiny – 167. část – Předpona „unter“                                   97

Okénko do němčiny – 168. část- České slovo „schopný“                            98

Okénko do němčiny – 169. část- Vazba „es gibt“                                         99

Okénko do němčiny – 170. část – České „vyřídit“                                     100

Okénko do němčiny – 171. část – Sloveso „abmachen“                           102

Okénko do němčiny – 172. část – Byl bych                                                  103

Okénko do němčiny – 173. část – Předložkové vazby sloves                  104

Okénko do němčiny – 174. část – Souřadící spojky                                   107

Okénko do němčiny – 175. část – Jak vyjadřujeme české „když“         109

Okénko do němčiny – 176. část – Spojka „bis“ – dokud ne                     111

Okénko do němčiny – 177. část – Spojka „solange“ - dokud                  112

Okénko do němčiny – 178. část – Měl bych                                                 112

Okénko do němčiny – 179. část – Minulý čas nepravidelný sloves (e-a-o) 113

Okénko do němčiny – 180. část – Minulý čas nepravidelný sloves (ei-ie-ie)   117

Jak vznikla moje láska k němčině?                                                               124

Poděkování                                                                                                          126

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní fotografie k produktu

 

Diskuse k produktu 

Vkládání příspěvků