Okénka do němčiny - 3.díl - ČR (v Kč) |

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénka do němčiny - 3.díl - ČR (v Kč)

Okénka do němčiny - 3.díl - ČR (v Kč)

Naše cena bez DPH:
249
 
Naše cena s DPH:
0
 
Množství:
0
 
 
 
ks
 
 
 
 

Popis výrobku

Proč 3. díl?                                                                              3

Okénko do němčiny – 181. část - Jak německy chápeme                          4

Okénko do němčiny – 182. část - Slovíčka "dazwischen" a "inzwischen"       5

Okénko do němčiny - 183.část – Předminulý čas (plusquamperfektum) 6

Okénko do němčiny - 184. část - Příklady předminulového času            7

Okénko do němčiny - 185. část - Zpodstatnělá přídavná jména - A        9

Okénko do němčiny - 186. část – Sloveso „bekommen“ ještě jednou   10

Okénko do němčiny - 187. část - Rozdíl mezi "war" a "wäre"              11

Okénko do němčiny - 188. část - Slovíčka "auffällig, zufällig"             12

Okénko do němčiny - 189. část - Časové spojky "wenn x als"               13

Okénko do němčiny - 190. část - Nepřímé otázky                                     14

Okénko do němčiny - 191. část - Slovíčko "möglichst"                           16

Okénko do němčiny - 192. část - Trpný rod (minulý čas)                        17

Okénko do němčiny - 193.část - Jaký je rozdíl mezi „ich würde sagen„ a „ich hätte gesagt“? 19

Okénko do němčiny - 194. část - Budoucí čas?                                          20

Okénko do němčiny - 195. část - Jak je to se vzděláním                          22

Okénko do němčiny - 196. část - Osobní zájmena v jednotném čísle    25

Okénko do němčiny - 197. část - Osobní zájmena v množném čísle     27

Okénko do němčiny - 198. část - Sloveso "(sich) verlassen"                   29

Okénko do němčiny - 199. část - Slovní základ "-lage"                           30

Okénko do němčiny - 200. část - Zpodstatnělá slovesa                            32

Okénko do němčiny - 201. část - beschäftigen x bestätigen x beschädigen       33

Okénko do němčiny - 202. část - Slovesa "finden x suchen"                   35

Okénko do němčiny - 203. část - Sloveso "poslouchat"    36

Okénko do němčiny – 205. část – Kdo je „erzogen“ a kdo „verzogen“? 38

Okénko do němčiny – 206. část – Co znamená předložka „ab“            39

Okénko do němčiny - 204. část – České sloveso „vadit“                         40

Okénko do němčiny – 207. část – Rozdíl mezi příčestím přítomným a minulým          41

Okénko do němčiny – 208. část – Sloveso „reichen“                               42

Okénko do němčiny – 209. část – Jak zdvořile oslovovat?                    43

Okénko do němčiny – 210. část – Sloveso „einladen“                             46

Okénko do němčiny – 211. část – Sloveso „bringen“                               48

Okénko do němčiny – 212. část – Sloveso “können“                                50

Okénko do němčiny – 212. část – Jaký je rozdíl mezi „ wechseln“ a „ändern“?          52

Okénko do němčiny – 213. část – Co je „Bedienung“ a „Bedingung“? 54

Okénko do němčiny – 214. část – Rozdíl mezi slovy „Ding“ a „Sache“ 55

Okénko do němčiny – 215. část – Zvratná slovesa se 4. pádem            56

Okénko do němčiny – 216. část – Zvratná slovesa se 3. pádem            58

Okénko do němčiny – 217. část – Další slovesa zvratná                         59

Okénko do němčiny – 218. část – Postavení zvratného zájmena „sich“ ve vedlejší větě            62

Okénko do němčiny – 219. část – Rozdíl mezi „rechnen“ a „zählen“ 63

Okénko do němčiny – 220. část – Slova s koncovkou „-mässig“          65

Okénko do němčiny – 221. část - Sloveso "tummeln"                              66

Okénko do němčiny - 222. část - Znáte sloveso "kuscheln"?                 67

Okénko do němčiny - 223. část - Sloveso "finden" a jeho                           

příbuzní - A                                                                                                         69

Okénko do němčiny - 224. část - Sloveso "finden" a jeho     příbuzní – B         70

Okénko do němčiny - 225. část – Některá užitečná spojení                    71

Okénko do němčiny - 226. část – Německy „zbytečný“                           72

unnötig – zbytečný, nepotřebný, bezdůvodný                                            72

Okénko do němčiny - 227. část – Slovíčko „gefährden“                         73

Okénko do němčiny - 228. část – Jak je německy „uvědomit si“?        74

Okénko do němčiny - 229. část – Znáte slovo „dauern“?                       76

Okénko do němčiny - 230. část – Předložka „aufgrund“                        77

Okénko do němčiny - 231. část – Rozdíl mezi aktivem a pasivem        78

Okénko do němčiny - 232. část – Jak je německy „nechat“?                 79

Okénko do němčiny - 233. část – Sloveso „sich erinnern“                      81

Okénko do němčiny - 234. část – Rozdíl mezi „verantwortlich“ a „zuständig“            83

Okénko do němčiny - 235. část – Co znamená slovo „Knuddel“          84

Okénko do němčiny - 236. část – „Gelegenheit“ a „Angelegenheit“    85

Okénko do němčiny - 237. část - Co znamená "naschen"                       86

Okénko do němčiny - 237. část – Slovíčko „(sich) ergeben“                  88

Okénko do němčiny - 238. část – Jak mít německy rád?                        89

Okénko do němčiny - 239. část – Víte, co je "einbilden"?                       91

Okénko do němčiny - 239. část – Slovíčko „ausbilden“                          93

Okénko do němčiny - 240. část – Činnosti s předložkou „an“               94

Okénko do němčiny – 241. část – Milostné pozdravy – A                       95

Okénko do němčiny – 242. část – Milostné pozdravy – B                       97

Okénko do němčiny – 243. část – České slovo “díl, část“                       99

Okénko do němčiny – 244. část – Jak vyjádřit slovo „účast“?           100

Okénko do němčiny – 245. část – Slovesa „bewilligen“ a „erlauben“ 101

Okénko do němčiny – 246. část – Jak řekneme české „prý“?             104

Okénko do němčiny – 247. část – Rozdíl mezi „Narbe“ a „Wunde“ 105

Okénko do němčiny – 248. část – Sloveso „verlieben“                         106

Okénko do němčiny – 249. část – Spojení s předponou „boden-„       108

Okénko do němčiny - 250. část - Zlomky                                                  108

Okénko do němčiny – 251. část - Rozdíl mezi "eine Hälfte" a "halb" 110

Okénko do němčiny – 252. část – Rozdíl mezi „gemeinsam“ a „zusammen“ 112

Okénko do němčiny – 253. část – Sloveso „stimmen“                           114

Okénko do němčiny – 254. část – Sloveso „anhaben“                           115

Okénko do němčiny – 255. část – České sloveso „chovat (se)“            117

Er benimmt sich wie ein Teenager... –  Chová se jako puberťák.        118

Okénko do němčiny – 256. část – Zpodstatnělá přídavná jména v mužském rodě       120

Okénko do němčiny – 257. část – Jak stupňujeme přídavná jména   123

Okénko do němčiny – 258. část – Záleží na tom…                                 125

Okénko do němčiny – 259. část – Sloveso „kommen“ jak ho neznáme 127

Okénko do němčiny – 260. část – Slovesa „durchsetzen“ a   „einsetzen“         128

Okénko do němčiny – 261. část – Rozdíl mezi „am meisten“ a „meistens“    130

Okénko do němčiny – 262. část – Co znamenají předložky                 132

„hinsichtlich“ a „bezüglich„                                                                        132

Okénko do němčiny – 263. část – Potvůrky „allgemein“ a „gemein“ 133

Okénko do němčiny – 264. část - Co jsou neurčité číslovky?               134

Okénko do němčiny – 264. část – Sloveso „bereuen“                            136

Okénko do němčiny – 265. část – Sloveso „fortsetzen“                         137

Okénko do němčiny – 266. část – Česká předložka „za“                      139

Okénko do němčiny – 267. část – Jaký je rozdíl mezi „Gericht“ a „Essen“? 140

Okénko do němčiny – 268. část – Rozdíl mezi „Trinken“ a                 142

„Getränk“                                                                                                         142

Okénko do němčiny – 268. část – Sloveso „betreuen“                           143

Okénko do němčiny – 269. část – Sloveso „scheinen“                           144

Okénko do němčiny – 270. část – Sloveso „vorkommen“                    145

Okénko do němčiny – 271. část – Sloveso „zulassen“                           146

Okénko do němčiny – 272. část – Sloveso „unterstützen“                    148

Okénko do němčiny – 273. část – Rozdíl mezi „Verantwortung“ a „Verantwortlichkeit“         149

Okénko do němčiny – 274. část – Kdo je to "man"?                              150

Okénko do němčiny – 275. část – Časové spojky                                    152

Okénko do němčiny – 276. část – Slovíčko „nichts“                              154

Okénko do němčiny – 277. část – Zájmeno „einander“                        155

Okénko do němčiny – 278. část – Rozdíl mezi „fehlen“ a „vermissen“ 156

Okénko do němčiny – 279. část – Odlučitelné předpony                      159

Okénko do němčiny – 280. část – Neodlučitelné předpony                  160

Okénko do němčiny – 281. část – Sloveso „halten“ a jeho rodina     161

Okénko do němčiny – 282. část – Sloveso „sich ansehen“                    164

Okénko do němčiny – 283. část – Nepravidelná slovesa v minulém čase        165

Okénko do němčiny – 284. část – Slova „früher“ a „vorher“             168

Okénko do němčiny – 285. část – Rozkazovací způsob                         168

Jazykové úrovně                                                                 172

Závěr                                                                                   175

 

Ostatní fotografie k produktu

 

Diskuse k produktu 

Vkládání příspěvků