Okénka do němčiny - 4.díl - Švýcarsko (v CHF) |

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénka do němčiny - 4.díl - Švýcarsko (v CHF)

Okénka do němčiny - 4.díl - Švýcarsko (v CHF)

Naše cena bez DPH:
15
 
Naše cena s DPH:
0
 
Množství:
0
 
 
 
ks
 
 
 
 

Popis výrobku

Obsah

 

Okénko do němčiny – 273. část – Rozdíl mezi „Verantwortung“ a „Verantwortlichkeit“. 7

Okénko do němčiny – 275. část – Časové spojky. 9

Okénko do němčiny – 276. část – Slovíčko „nichts“. 10

Okénko do němčiny – 277. část – Zájmeno „einander“. 11

Okénko do němčiny – 278. část – Rozdíl mezi „fehlen“ a. 12

„vermissen“. 12

Okénko do němčiny – 279. část – Odlučitelné předpony. 14

Okénko do němčiny – 280. část – Neodlučitelné předpony. 15

Okénko do němčiny – 281. část – Sloveso „halten“ a jeho rodina. 16

Okénko do němčiny – 282. část – Sloveso „sich ansehen“. 18

Okénko do němčiny – 283. část – Nepravidelná slovesa v minulém čase. 19

Okénko do němčiny – 284. část – Slova „früher“ a „vorher“. 21

Okénko do němčiny – 285. část – Rozkazovací způsob. 21

Okénko do němčiny – 286. část - Sloveso "nehmen". 24

Okénko do němčiny – 287. část - Rozdíl mezi "setzen" a sitzen". 25

Okénko do němčiny – 288. část - Pomocná slovesa. 27

Okénko do němčiny – 289. část - Rozdíl mezi „fehlen“ a „vermissen“. 29

Okénko do němčiny – 290. část - Souřadící spojka "trotzdem". 31

Okénko do němčiny – 291. část - Rozdíl mezi "gebracht" a "gebraucht". 32

Okénko do němčiny – 292. část - Jak řekneme německy "obvykle". 34

Okénko do němčiny – 293. část – Slovní druhy. 35

Okénko do němčiny – 294. část – Sloveso „schlafen“ a. 35

jeho příbuzní 35

Okénko do němčiny – 295. část – Závislý infinitiv s „zu“ po přídavném jmenu. 37

Okénko do němčiny – 296. část – Závislý infinitiv s „zu“ na přídavném jmenu - B.. 39

Okénko do němčiny – 297. část – Závislý infinitiv s „zu“ na podstatném jménu. 40

Okénko do němčiny – 298. část – Zeit 40

(zur Zeit, in der Zeit, an der Zeit) 40

Okénko do němčiny – 299. část - Sloveso "abzocken". 41

Okénko do němčiny – 300. část – Zvláštnosti 3. stupně  příslovců. 43

Okénko do němčiny – 301. část – Některá přídavná jména. 44

Okénko do němčiny – 302. část – Slova „langweilig“ versus „sich langweilen“. 46

Okénko do němčiny – 303. část – Rozdíl mezi „zu zweit“ a. 47

„zu zweien“. 47

Okénko do němčiny – 304. část – Sloveso "sollen". 47

Okénko do němčiny – 305. část – Sloveso "gelten". 49

Okénko do němčiny – 306. část – Rozdíl mezi „Lohn“ a „Gehalt“. 51

Okénko do němčiny – 307. část – Záhadné slovo “Mühe“. 52

Okénko do němčiny – 308. část – Slovo „Anspielung“. 53

Okénko do němčiny – 309. část – Rozdíl mezi „selber“ a „selbst“. 54

Okénko do němčiny – 310. část – Sloveso "krást". 54

Okénko do němčiny – 311. část – Rozdíl mezi "spätestens" a "am spätesten". 56

Okénko do němčiny – 312. část – Rozdíl mezi "am wenigsten" a "wenigstens". 56

Okénko do němčiny – 313. část – Slova s koncovkou "-ständig". 57

Okénko do němčiny – 314. část – Příslovečné určení 59

Okénko do němčiny – 315. část - Stupňování přídavných jmen - A.. 61

Okénko do němčiny – 316. část - Stupňování přídavných jmen - B.. 62

Okénko do němčiny – 317. část – Interpukční znaménka. 64

Okénko do němčiny – 318. část - Sloveso "vermuten". 66

Okénko do němčiny – 319. část - Slovo "kaum". 67

Okénko do němčiny – 320. část - Záhadné sloveso "verdienen". 67

Okénko do němčiny – 321. část - Znáte slovo "selten"?. 69

Okénko do němčiny – 322. část - Rozdíl mezi "billig" a "günstig". 70

Okénko do němčiny – 323. část – Jak řekneme, že na něčem záleží?. 71

Okénko do němčiny – 324. část – Jak řekneme německy „strávit“?. 72

Okénko do němčiny – 325. část – Sloveso „einladen“. 73

Okénko do němčiny – 326. část – Pocity. 74

Okénko do němčiny – 327. část – Předložkové vazby sloves. 75

Okénko do němčiny – 328. část – Sloveso „treffen“. 77

Okénko do němčiny – 232. část - Rozdíl mezi "reisen" a "reißen". 78

Okénko do němčiny – 330. část – Slovíčko „anders“. 81

Okénko do němčiny – 331. část – Jak se řekne německy „náročný“. 82

Okénko do němčiny – 332. část – Rozdíl mezi „sehr“ a „viel“. 82

Okénko do němčiny – 333. část – „Sloveso „nutzen“ a jeho příbuzní 83

Okénko do němčiny – 334. část - – Co je to "werden"?. 85

Okénko do němčiny – 335. část – Jak v němčině „zavřeme“?. 87

Okénko do němčiny – 336. část – Rozdíl mezi "benötigen" a "brauchen". 88

Okénko do němčiny – 337. část – Sloveso „bedürfen“. 90

Okénko do němčiny – 338. část – Příbuzní slovesa „steigen“. 91

Okénko do němčiny – 339. část – Příbuzní slovesa „stehen“. 93

Okénko do němčiny – 340. část – Rozdíl mezi „halb“ a „die Hälfte“. 95

Okénko do němčiny – 341. část – Závislý infinitiv s "zu". 96

Okénko do němčiny – 342. část – Kouzelné slovo „Schluss“. 97

Okénko do němčiny – 343. část – Rozdíl mezi „vorher“ a „früher„. 98

Okénko do němčiny – 344. část  - Co znamená „Alltag“. 98

Okénko do němčiny – 345. část  - Rozdíl mezi „festlegen“ a „feststellen“. 100

Okénko do němčiny – 346. část  - Roztomilé slovo „beide“. 101

Okénko do němčiny – 347. část – Jak řekneme německy „na druhou stranu“. 102

Okénko do němčiny – 348. část – Co znamená slovo "Fresse". 103

Okénko do němčiny – 349. část - Vazba "es gibt". 104

Okénko do němčiny - 350. část - Restaurace. 105

Okénko do němčiny - 351. část - Rozdíl mezi "erreichen" a "schaffen". 106

Okénko do němčiny - 352. část – Nepřímé otázky. 108

Okénko do němčiny – 353. část – Sloveso „sich aufregen“. 109

Okénko do němčiny – 354. část – Co znamená být „hörig“. 110

Okénko do němčiny – 355. část – Sloveso „aufpassen“. 110

Okénko do němčiny – 356. část – Sloveso „anpassen“. 111

Závěr. 113

 

Ostatní fotografie k produktu

 

Diskuse k produktu 

Vkládání příspěvků