Okénka do němčiny - 5.díl - ČR (v Kč) |

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénka do němčiny - 5.díl - ČR (v Kč)

Okénka do němčiny - 5.díl - ČR (v Kč)

Naše cena bez DPH:
249
 
Naše cena s DPH:
0
 
Množství:
0
 
 
 
ks
 
 
 
 

Popis výrobku

OBSAH

Jak se nejlépe učit?                                                                                                                                                                   3

Okénko do němčiny – 357. část - Jak překládáme české "však, vždyť"                                                                    5

Okénko do němčiny – 358. část – Ještě jednou "doch"                                                                                                   5

Okénko do němčiny – 359. část – Rozdíl mezi "drucken" a "drücken"                                                                     7

Okénko do němčiny – 360. část – Sloveso "denken"                                                                                                       9

Okénko do němčiny – 361. část – Nenápadné slovíčko "eigen"                                                                                 11

Okénko do němčiny - 362.část - Máte něco v úmyslu?                                                                                                  13

Okénko do němčiny – 363. část – Používáme „bin gefahren“ nebo „habe gefahren“                                         14

Okénko do němčiny – 364. část – Vazba „je…desto“                                                                                                   15

Okénko do němčiny – 365. část – Sloveso „(sich) wundern“                                                                                       17

Okénko do němčiny – 366. část – Jak řekneme "horní" a dolní"?                                                                           19

Okénko do němčiny – 367. část – Znáte slovo "bearbeiten"?                                                                                    21

Okénko do němčiny - 369.část - Slovíčko "damit"                                                                                                        23  

Okénko do němčiny - 370.část - Jak řekneme německy "věřit"                                                                                 25

Okénko do němčiny - 371.část - Plete se vám "einfallen"a auffallen"                                                                     27

Okénko do němčiny - 372.část - Neznámé sloveso "verstehen"                                                                                  28

Okénko do němčiny - 373.část - Existuje český překlad pro slovo "zumutbar"                                                    30

Okénko do němčiny - 374.část - Slovesa se 4. pádem                                                                                                  377  

Okénko do němčiny - 375. část - Sloveso "aufmachen"

Okénko do němčiny - 376. část - Sloveso "zumachen"

Okénko do němčiny - 377. část - Co je "hausgemacht"?                                                                                              36

Okénko do němčiny - 378. část - Plete se vám "schon" a "noch"                                                                               38

Okénko do němčiny - 379. část - Co znamená slovo "nirgendwo"                                                                            40

Okénko do němčiny - 380. část – Jak řekneme “místo aby…”                                                                                   41

Okénko do němčiny - 381. část – Zdravotní minimum                                                                                                 43

Okénko do němčiny - 382. část - Předložka "hinsichtlich"                                                                                          44

Okénko do němčiny - 383. část - Víte co je "üblich"?                                                                                                   45

Okénko do němčiny - 384. část - Co je to "freilich"?                                                                                                    46

Okénko do němčiny - 385. část - Důležitá slova                                                                                                              47 

Okénko do němčiny - 386. část - Rozdíl mezi "ständig" a "immer"                                                                         48

Okénko do němčiny – 387.část- Slova s koncovkou "-frei" - A                                                                                  50

Okénko do němčiny - 388. část - Minulý čas - slovesa s odlučitelnými předponami                                             51

Okénko do němčiny - 389. část - Rozdíl mezi "stellen" a "stehlen"                                                                          53

Okénko do němčiny - 390. část - Budoucí čas                                                                                                                  56

Okénko do němčiny - 391. část - Sloveso "loswerden"                                                                                                 58

Okénko do němčiny - 392. část - Rozdíl mezi "süchtig" a "abhängig"                                                                    60

Okénko do němčiny - 393. část - Sloveso "hodit se"

 

Okénko do němčiny - 394. část - Jak použijeme "zugeben"?

Okénko do němčiny - 395. část - Slova s koncovkou "-wärts"                                                                                    65

Okénko do němčiny - 396. část - Jak řekneme německy "další"?                                                                             67

Okénko do němčiny - 397. část - Rozdíl "ruhig, still" a "leise"                                                                                  68  

Okénko do němčiny - 398. část - Co znamená "spinnen"                                                                                             70 

Okénko do němčiny - 399. část - Slovíčko "etwas"                                                                                                        72

Okénko do němčiny - 400. část - Slovíčko "etwas" podruhé                                                                                       73  

Okénko do němčiny - 401. část – Skupina sloves „e – a – o“                                                                                       74

Okénko do němčiny - 402. část – Příklady se slovesem "líbit (se)"                                                                           77  

Okénko do němčiny - 403. část – Sloveso „überzeugen“                                                                                              78  

Okénko do němčiny - 404. část - Slovo "pravda"                                                                                                          81 

Okénko do němčiny - 405. část - Co je "cesta"?                                                                                                             82  

Okénko do němčiny - 406. část - Nepěkné projevy                                                                                                         84

Okénko do němčiny - 407. část - Co znamená "es scheint mir"                                                                                  87

Okénko do němčiny - 408. část - Co znamená "Knigge"?                                                                                           89

Okénko do němčiny - 409. část - Jak řekneme "šetřit (se)"?                                                                                       91

Okénko do němčiny - 410. část – Sloveso „lassen“                                                                                                        94

Okénko do němčiny - 411. část – Lust haben                                                                                                                   96  

Okénko do němčiny - 412. část - Slovesa "empfinden, spüren, sich fühlen"                                                           98  

Okénko do němčiny - 413. část - Jak litujeme?                                                                                                            101  

Okénko do němčiny - 414. část - Sloveso "verabreden"                                                                                            103  

Okénko do němčiny - 415. část - Sloveso "nachholen"                                                                                               105   

Okénko do němčiny - 416. část – Sloveso „reden“                                                                                                      107

Okénko do němčiny - 417. část - Rozdíl mezi "üblich" a "gewöhnlich "                                                               109

Okénko do němčiny - 418. část - sich anvertrauen                                                                                                      110

Okénko do němčiny - 419. část - Sloveso "absagen"                                                                                                   111  

Okénko do němčiny - 420. část – Co znamená "ganz"?                                                                                             113

Okénko do němčiny - 421. část – Postavení záporky "nicht" ve větě                                                                     115

Okénko do němčiny - 422. část – Jak řekneme "za prvé....za druhé"                                                                     116

Okénko do němčiny - 423. část – Slovíčko "zuständig"                                                                                             118

Okénko do němčiny - 424. část - Rozdíl mezi "seit" a "seitdem"                                                                            118

Okénko do němčiny - 425. část - Zrádné slovíčko "unterwegs"                                                                               120

Okénko do němčiny - 426. část - Přídavná jména s předponou "un-"

Okénko do němčiny - 427. část - Sloveso "klappen"

Okénko do němčiny - 428. část - Rozdíl mezi "reichen" a "riechen"

Okénko do němčiny – 429. část – Podoba čistě náhodná “einzig”                                                                          127

Závěr                                                                                                                                                                                       129

 

 

Ostatní fotografie k produktu

 

Diskuse k produktu 

Vkládání příspěvků