Okénka do němčiny - 6.díl - ČR (v Kč) |

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénka do němčiny - 6.díl - ČR (v Kč)

Okénka do němčiny - 6.díl - ČR (v Kč)

Naše cena bez DPH:
249
 
Naše cena s DPH:
0
 
Množství:
0
 
 
 
ks
 
 
 
 

Popis výrobku

Obsah knihy:

 

Předmluva                                                                                                                                  3

Okénko do němčiny - 430. část - Rozdíl mezi "belasten" a "überfordern"                         4

Okénko do němčiny - 431. část - Co znamená "feig"                                                             5

Okénko do němčiny - 432. část - Raději nedostat "Ohrfeige"                                               5

Okénko do němčiny - 433. část - Slovíčko "unnötig"                                                             6

Okénko do němčiny - 434. část - Rozdíl mezi "austreten" a "aussteigen"                           6

Okénko do němčiny - 435. část - Kdy použijeme budoucí čas?                                             8

Okénko do němčiny - 436. část – Sloveso „táhnout“                                                               9

Okénko do němčiny - 437. část - Rozdíl mezi préteritem a perfektem                                10

Okénko do němčiny - 438. část – Rozdíl mezi „Essen“ a „Gericht“                                    11

Okénko do němčiny - 439. část – Co znamená „überwinden“?                                           12

Okénko do němčiny - 440. část – Rozdíl mezi „machen“ a „tun“                                        13

Okénko do němčiny - 441. část – Rozdíl mezi „Gegensatz“ a „Gegenteil“                         14

Okénko do němčiny - 442. část – Sloveso „(sich) verdienen“                                               15

Okénko do němčiny - 443. část - Rozdíl mezi - Ernährung x Nahrungsmittel x Nahrung x Lebensmittel                                                                                                                                                   15

Okénko do němčiny - 444. část – Jak používáme slovo „froh“                                            16

Okénko do němčiny - 445. část - Rozdíl mezi "jeder" a "alle"                                            17

Okénko do němčiny - 446. část - Rozdíl mezi - früher x vorher x neulich                          17

Okénko do němčiny - 447. část - Rozdíl mezi - Ansicht x Aufsicht x Aussicht                   18

Okénko do němčiny - 448. část  - Předložkové vazby                                                           19

Okénko do němčiny - 449. část - Co je Freude?                                                                    20

Okénko do němčiny - 450. část - Rozdíl mezi "mahlen" a "malen"                                    21

Okénko do němčiny - 451. část - Rozdíl mezi "nehmen" a holen"                                      22

Okénko do němčiny - 451. část - Rozdíl mezi „holen“ a „bringen“                                     23

Okénko do němčiny - 452. část - Spojky "sowohl...als auch"                                              24

Okénko do němčiny - 453. část – Vid dokonavý a nedokonavý                                           25

Okénko do němčiny - 453. část – Rozdíl mezi „verschieden“ a „unterschiedlich“             26

Okénko do němčiny - 454. část – Rozdíl mezi „verschieden“ a „unterschiedlich“ a „anders“           27

Okénko do němčiny - 455. část - České slovo "výčitky"                                                       27

Okénko do němčiny - 456. část - Rozdíl mezi "Freunde" a "Freude"                                28

Okénko do němčiny - 457. část - Rozdíl mezi "reden" a "sprechen"                              28

Okénko do němčiny - 458. část – Rozdíl “inzwischen“ a „dazwischen“                          29

Okénko do němčiny - 459.část - Rozdíl mezi "irgendwann" a "manchmal"                 30

Okénko do němčiny - 460.část – Rozdíl mezi „einander“ a „gegenseitig“                       30

Okénko do němčiny - 461.část - Sloveso "umgehen"                                                        31

Okénko do němčiny - 462. část - Rozdíl mezi "irgendwann" a "manchmal"                32

Okénko do němčiny - 463. část - České slovo "zbytečný"                                                32

Okénko do němčiny - 464. část – Co znamená „stundenlang“?                                       34

Okénko do němčiny - 465. část – Rozdíl mezi „aufgeben“ a „zugeben“                         34

Okénko do němčiny - 466. část – Postavení záporky "nicht" ve větě                              35

Okénko do němčiny - 467. část – Co je „zur Zeit“?                                                          36

Okénko do němčiny - 468. část – Rozdíl mezi „erfüllen„  a „ausfüllen„                         37

Okénko do němčiny - 469. část – Slovíčko „einverstanden“                                             38

Okénko do němčiny - 470. část – Co je „Zeit“?                                                                 39

Okénko do němčiny – 471. část – Slovíčko "toll"                                                              39

Okénko do němčiny – 471. část – Rozdíl mezi „passend“ a „entsprechend“                  39

Okénko do němčiny – 472. část – Rozdíl mezi „verstehen“ a „begreifen“                      40

Okénko do němčiny - 473. část – Co znamená "in der Nähe"?                                       42

Okénko do němčiny - 473. část – Rozdíl mezi „Lust“ a „Freude“                                   42

Okénko do němčiny - 474. část – Zvratná slovesa                                                             43

Okénko do němčiny - 475. část - Jak odhadnout význam slova                                       47

Okénko do němčiny - 476. část – Časová frenkvence                                                       48

Okénko do němčiny - 477. část - Rozdíl mezi "Sinn" a "Zweck"                                    49

Okénko do němčiny - 478. část – Jak se řekne „řídit“?                                                    50

Okénko do němčiny - 479. část – Rozdíl mezi „selbstverständlich“ a „selbständig“      51

Okénko do němčiny - 480. část – Co znamená „plötzlich“                                               52

Okénko do němčiny - 481. část – Záhadné slovo „entscheiden“                                      53

Okénko do němčiny - 482. část – Rozdíl mezi „auf einmal“ a „plötzlich“                       54

Okénko do němčiny - 483. část – Rozdíl mezi „speziell“ a „besonders“                          55

Okénko do němčiny - 484. část – Rozdíl mezi „behindert“ a „betroffen“                      56

Okénko do němčiny - 485. část – Rozdíl mezi „per“ a „durch“                                       56

Okénko do němčiny - 486. část – Slova s koncovkou „-fällig“                                         57

Okénko do němčiny - 487. část - Rozdíl mezi "ablenken" a "ablehnen"                        58

Okénko do němčiny - 488. část - Sloveso "zuwandern"                                                   59

Okénko do němčiny - 489. část – Rozdíl mezi „Denken“ a „Gedanke“                          60

Okénko do němčiny - 490. část – Jak se řekne „-násobný“                                              61

Okénko do němčiny - 491. část – Závislý infinitiv s „zu“ na slovese                                62

Okénko do němčiny - 492. část - Rozdíl mezi "viermal" a "vierfach" a "zum vierten Mal"         63

Okénko do němčiny - 493. část – Rozdíl mezi „funktionieren“ a „wirken“                    64

Okénko do němčiny - 494. část – Sloveso „ sich ändern                                                 66

Okénko do němčiny - 495. část – Rozdíl mezi “Bedeutung” a “Sinn”                             67

Okénko do němčiny - 496. část – České slovo „zahnout“                                                 67

Okénko do němčiny - 497. část – Sloveso „fremdgehen“                                                  69

Okénko do němčiny - 498. část – Rozdíl mezi „empfinden“ a „fühlen“                          70

Okénko do němčiny - 499. část – Rozdíl mezi „fühlen“ a „füllen“                                  72

Okénko do němčiny - 500. část - Sloveso "být"                                                                 73

Okénko do němčiny - 501. část – Rozdíl mezi „anschauen“ a „zuschauen“                   74

Okénko do němčiny - 502. část - Rozdíl mezi "wohl" a "voll"                                        76

Okénko do němčiny - 503. část – Rozdíl mezi „vertrauen“ a „anvertrauen“                 77

Okénko do němčiny - 504. část – Trpný rod se způsobovým slovesem                           78

Okénko do němčiny - 505. část – Vid dokonavý a nedokonavý                                       80

Okénko do němčiny - 506. část – Rozdíl mezi „dreckig“ a „schmutzig“                         81

Okénko do němčiny - 507. část - Rozdíl mezi "sonst" a "anders"                                   82

Okénko do němčiny - 508. část - Rozdíl mezi “sich langweilen“ a „langweilig“             83

Okénko do němčiny - 510. část - Co znamená "(sich) verwöhnen"                                 84

Okénko do němčiny - 511. část – Kouzelné slovo „früh“                                                 85

Okénko do němčiny - 512. část – Sloveso „(sich) melden“                                                86

Okénko do němčiny - 513. část – Sloveso „(sich) anmelden“                                            87

Okénko do němčiny - 514. část – Sloveso „(sich) abmelden“                                            88

Okénko do němčiny - 515. část – Slovo „Passwort“                                                          88

Okénko do němčiny - 516. část - Slovíčko "sauer"                                                           89

Okénko do němčiny - 517. část – Slovo „gemütlich“                                                         90

Okénko do němčiny - 517. část – Rozdíl mezi „Kopf“ a „Haupt“                                   90

Okénko do němčiny - 518. část – Řadové číslovky                                                            91

Okénko do němčiny - 519. část – Lidské projevy - A                                                        93

Okénko do němčiny - 520. část – Lidské projevy – B                                                       94

Okénko do němčiny - 521. část – Rozdíl mezi “umgehen” a “auskommen”                   95

Okénko do němčiny - 522. část – Sloveso „teilnehmen“                                                    96

Okénko do němčiny - 523. část - Rozdíl mezi "aufstehen" a "stehen auf"                     97

Okénko do němčiny - 524. část – Sloveso „ankommen“                                                   98

Okénko do němčiny - 525. část – Jak řekneme německy “začít”?                                   98

Okénko do němčiny - 526. část – Sloveso „geraten“                                                       100

Okénko do němčiny - 527. část – Rozdíl "lohnen" a "löhnen"                                      101

Okénko do němčiny - 528. část – Rozdíl mezi "hinten" a "hinter"                               102

Okénko do němčiny - 529. část – Sloveso „fordern“                                                       103

Okénko do němčiny - 530. část – Rozdíl mezi „aufschreiben“ a „anschreiben“          104

Okénko do němčiny - 531. část - Záhadné slovo "genau"                                              105

Okénko do němčiny - 532. část – Rozdíl mezi „Betrieb“ a „Verkehr“                          105

Okénko do němčiny - 533. část – Rozdíl mezi „Art“ a „Sorte“                                      106

Okénko do němčiny - 534. část – Sloveso „lachen“ a jeho rodina                                  106

Okénko do němčiny - 535. část – Rozdíl mezi „anfassen“ a „greifen“                          108

Závěr                                                                                                                                   112

 
 

Ostatní fotografie k produktu

 

Diskuse k produktu 

Vkládání příspěvků