Švýcarská němčina - 1.díl - ČR (v CZK) |

Na úvod » Švýcarská němčina » Prodej v CZK » Švýcarská němčina - 1.díl - ČR (v CZK)

Švýcarská němčina - 1.díl - ČR (v CZK)

Naše cena bez DPH:
360
 
Naše cena s DPH:
0
 
Množství:
0
 
 
 
ks
 
 
 
 

Popis výrobku

Učebnice švýcarských dialektů. 

 

Obsah: 

Často dostávám dotazy, co tato kniha obsahuje. Ve švýcarském knihkupectví

můžete koupit monoho knih s podobným názvem. Obsahují ale jen slovník pojmů.

 

Co obsahuje?

 

1. Výslovnost v různých kantonech

2. Jak zdravit ve Švýcarsku

3. Základní obraty

4. Tázací slova a jejich použití

5. Určitý člen ve švýcarské němčině

6. Sloveso "být" - časování, použití

7. Sloveso "mít" - časování, použití

8. Sloveso "haben" v otázce

9. Když následuje zájmeno za slovesem

10. Určení místa

11. Určení směru

12. Směr a pobyt u zeměpisných názvů

13. Jak se řekne "nikdo" (použití)

14. Číslovky

15. Osobní zájmena a skloňování

16. Kdo je "někdo"

17. Slovo "něco"

18. Jak tvoříme zdrobněliny

19. Skloňování přídavných jmen

20. Předložky a jejich využití

21. Minulý čas - pravidelná slovesa

22. Sloveso "říct"

23. Zápor a jeho využití

24. Sloveso "dostat"

25. Sloveso "dát"

26. Vazba "es gibt"

27. Dny v týdnu

28. Sloveso "moct, umět" - časování, použití

29. Sloveso "chtít" - časování, použití

30. Sloveso "muset" - časování, použití

31. Sloveso "smět" - časování, použití

32. Sloveso "vedět" - časování, použití

33. Podmiňovací způsov způsobových sloves

34. Sloveso "slyšet" - - časování, použití

35. Sloveso "dělat" - - časování, použití

36. Co znamená "Huere-"

37. Sloveso "jít " - časování, použití

38. Sloveso "být" v minulém čase - časování, použití

39. Slovesa s předponou "aa"

40. Sloveso "jíst" - časování, použití

41. Sloveso "jíst" v minulé čase - časování, použití

42. Jak se řekne "hodně"

43. Rozkazovací způsob

44. Co znamená "im Fall"

45. Sloveso "hledat"  - časování, použití

46. Sloveso "vzít, brát"  - časování, použití

47. Minulý čas nepravidelných sloves dle skupin

48. Příčestí přítomné

49. Některá odlišná slovesa

50. Doprava ve Švýcarsku

51. Nakupování ve Švýcarsku

52. Nápoje ve Švýcarsku

53. V restauraci - důležitá konverzace

54. Potraviny ve Švýcarsku

55. Švýcarská kuchyně - 5 receptů národní kuchyně

56. Obraty, které nenajdete ve slovníku

57. Úryvek ze švýcarské pohádky

58. Podrobný slovník základní slovní zásoby

 

Každá lekce obsahuje mnoho příkladů, jak danou gramatiku použít. 

 

Ostatní fotografie k produktu

 

Diskuse k produktu 

Vkládání příspěvků