Není špatný student, ale špatný učitel |

Na úvod » Úvahy o životě » Není špatný student, ale špatný učitel

Není špatný student, ale špatný učitel

 

 

Tímto heslem se řídím celých dvacet let, co vyučuji. 

 

Toto heslo platí ale jen pro studenty, kteří mají o 

výuku zájem. Každý z nás jinak chápeme. Každý z nás

má zájem o něco jiného. 

 

Někoho baví jazyky, někoho matematika apod. 

 

Pokud ale student studuje jazyk jen proto, že musí, 

nikdy se nedostaví úspěch. Hlavní motivací musí být chuť. 

 

Je to stejné jako s vařením. Pokud někdo vaří jen proto, 

že musí, bude z něho vždy špatný kuchař. Pokud vám ale

někdo ukáže kouzlo kuchařského umění, nadchne vás, 

bude vás ta činnost bavit.

 

Tak je to i s výukou jazyků. Již Jan Amos Komenský prosazoval

školu hrou. 

Každý jazyk je jednoduchý, pokud známe jeho strukturu. 

Pokud známe koření, můžeme vykouzlit úžasný porkm. 

 

Jakmile se naučíte vnímat jazyk jako recept, sestavíme 

smysluplné věty a budeme ho umět používat. 

 

Pokud si myslíte, že kuchyni oklamete pokrmy z pytlíku,

nikdy to nebude výborné jídlo. 

 

Vnímejte jazyk jako lahodné jídlo. Ochutnávejte ho po

kouskách a dosáhnete úspěchu. 

 

Hlavním motivací musí být chuť. Pokud budeme neustále

říkat - je to ten hnusný, tvrdý jazyk - nikdy mu nepřijdete

na chuť.

 

Přeji hodně úspěchů!