Život ve Švýcarsku |

Na úvod » Život ve Švýcarsku

Život ve Švýcarsku

Bůh měl se mnou jisté plány, proto mne poslal do této krásné země. 

Ráda bych se s vámi podělila o zkušenosti ze života. 

 

Jsme evropskou zemí, která není v EU, proto je zde život zcela

jiný než v těch ostatních. 

 

Přeji vám, abyste z mých článků načerpali energii a nebáli se

někdy vykročit neznámým směrem.