Okénko do němčiny - 28. část - Jak řekneme německy -(si)vybavit |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny - 28. část - Jak řekneme německy -(si)vybavit

Okénko do němčiny - 28. část - Jak řekneme německy -(si)vybavit

Včera mne během výuky napadla tato souvislost.

 

sich vorstellen - představit si, vybavit si (v myšlenkách)

 

die Vorstellung - představa

 

Ich stelle mir vor, dass... - Představuji si, že

Das kann ich mir nicht vorstellen. - To si neumím představit. 

Stell dir vor! - Představ si!

 

ausstatten - vybavit, zařídit (prostor)

 

Das Hotel wurde neu ausgestattet. - Ten hotel byl nově vybaven. 

 

ausrüsten - vybavit, opatřit

 

die Ausrüstung- výbava

 

Er war gut ausgerüstet. - Byl dobře vybaven. 

Die Expedition musste ausgerüstet werden. - Ta expedice se musela vybavit.

Die Soldaten waren mit modernsten Waffen ausgerüstet. - Vojáci byli vybaveni nejmodernějšími zbraněmi. 

 

einrichten - zařídit (byt)

 

die Einrichtung - vybavení

 

Wir haben unsere Wohnung modern eingerichtet. - Zařídili jsme náš byt moderně.