Okénko do němčiny - 48. část - Slovo - übrig |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny - 48. část - Slovo - übrig

Okénko do němčiny - 48. část - Slovo - übrig

Udělám výjimku a napíšu okénko o víkendu. Toto slovíčko je 

důležitou součástí slovní zásoby. 

 

übrig - zbylý , zbývající , ostatní 

 

übrig bleiben - zbýt, zůstat

 

Es bleibt mir übrig. - To mi zbyde. 

Was ist dir übrig  geblieben. - Co ti zbylo (zůstalo). 

Es bleibt mir nichts anderes übrig. - Nezbyde mi nic jiného. 

 

Was bleibt von mir übrig. - Co po mně zůstane. 

 

übrig behalten - ponechat si

 

Er hat von seinem Vermögen nichts übrig behalten. - Ze svého majetku si nic neponechal. 

Er soll nur hundert übrig behalten. - Má si ponechat jen sto.