Okénko do němčiny - 55. část - Beim Essen - A |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny - 55. část - Beim Essen - A

Okénko do němčiny - 55. část - Beim Essen - A

Konverzace při jídle. Možná vám bude inspirací. 

 

 

Was isst du gern? - Co jíš rád?

Ich esse gern ... - Jím rád.....

Was isst du nicht gern? - Co nerad jíš?

Ich esse nicht gern ... - Jím nerad...

 
 

Was trinkst du am liebsten? - Co piješ nejraději?

Am liebsten trinke ich ... - Nejraději piju...

 
 

Möchtest du Vegetarier(in) werden? Warum (nicht)? - Chceš se stát vegetariánem? Proč (ne)?

Ja, weil ... - Ano, protože...
Nein, weil ... - Ne, protože....

 
 

Wann frühstückst du? - Kdy snídáš?

Ich frühstücke um ... - Snídám v....

 
 

Was isst du zum Frühstück? - Co jíš k snídani?

Zum Frühstück esse ich ... - Ke snídani jím....

 

 

Wann isst du zu Abend? - Kdy večeříš?

Ich esse um ... zu Abend. - Večeřím v....

Was isst du normalerweise zum Abendessen? - Co normálně večeříš?

Zum Abendessen esse ich ... - K večeři jím....

 

 

Wann und wo isst du zu Mittag? - Kdy a kde obědváš?

Ich esse um ... ... zu Mittag. - Obědvám v....

 
 

Was isst du zum Mittagessen? - Co jíš k obědu?

Zum Mittagessen esse ich ...- K obědu jím....

 

Isst du lieber mittags oder abends warm? - Jíš raději k obědu a večeři teplé?

Ich esse lieber ...- Raději jím...

 

Was ist dein Lieblingsgericht? - Jaký je tvůj oblíbený pokrm?

Mein Lieblingsgericht ist ... - Můj oblíbený pokrm je...

 

 

Isst du lieber allein oder mit deiner Familie? - Jíš raději sám nebo s rodinou?

Ich esse lieber ... - Jím raději...

 
 

Kannst du kochen? Was zum Beispiel? - Umíš vařit? Co například?

Ja, zum Beispiel ... - Ano, například...
Nein, bei uns kocht ... - Ne, u nás vaří....

 
 

Was ist gesundes Essen für dich? - Co je pro tebezdravé jídlo?

Zum Beispiel ... - Například...

 
 

Isst du manchmal ungesund? Was zum Beispiel? - Jíš někdy nezdravě? Co například?

Ja, zum Beispiel ... - Ano, například...
Nein, weil ... - Ne, protože....