Okénko do němčiny - 56. část - Beim Essen - B |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny - 56. část - Beim Essen - B

Okénko do němčiny - 56. část - Beim Essen - B

Další díl konverzace při jídle.

 

Wie findest du Fast-Food?  - Jak se ti líbí fast food?

Ich denke, ... - Myslím, že...

 
 

Was essen die Deutschen am liebsten am Imbiss? - Co jí Němci nejraději u stánku?

Die Deutschen essen ... - Němci jí ...

Was essen die Schweizer am liebsten am Imbiss? - Co jí Švýcaři nejraději u stánku?

Die Schweizer essen ...  - Švýcaři jí...

 

 

 

Ist das Essen in deinem Land anders als in der Schweiz oder in Deutschland? Erkläre. - Je jídlo v této zemi jiné než ve Švýcarsku nebo Německu? Vysvětli. 

Ja. In Deutschland isst man ... - Ano. V Německu se jí....
Nein. ... In beiden Ländern isst man ... - Ne,.... V obou zemích se jí.....

 
 

Kennst du Schweizer Spezialitäten? - Znáš švýcarské speciality?

Nein, leider nicht. / Ja, zum Beispiel ... Ne, bohužel ne. / Ano, například....