Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Sloučení rodiny aneb Familiennachzug |

Na úvod » Život ve Švýcarsku + pracovní právo » Sloučení rodiny aneb Familiennachzug

Sloučení rodiny aneb Familiennachzug

Často se ptáte, jak si přivést ženu nebo děti do Švýcarska.

 

Nachzug - přistěhování, sloučení rodiny

 

Toto slovo nenajdete ve slovníku, protože se jedná o švýcarský výraz. 

 

Pokud má někdo ve Švýcarsku povolení k pobytu, může si přivézt členy rodiny. 

 

Které to jsou?

Ehefrau - manželka
Ehemann - manžel
eingetragene Partnerschaft - registrované partnerství (druh, družka)


Kinder und Enkel bis zum 21. Lebensjahr oder älter, wenn Sie ihren Unterhalt sicherstellen - děti a vnoučata do věku 21 let, pokud jim zajišťujete výživu


Eltern und Grosseltern, sofern der Unterhalt gewährleistet ist - rodiče a prarodiče, pokud je jim poskytnuta obživa


wenn Sie in Ausbildung sind (Schule, Studium), dürfen nur die Ehepartnerin bzw. der Ehepartner sowie die unterhaltspflichtigen Kinder vom Familiennachzug profitieren - pokud studujete, můžete přivést patnera a vyživované děti


Jaké musíte splnit podmínky? 

Die Wohnung muss gross genug für die ganze Familie sein. - Byt musí být dostatečný pro celou rodinu (dle švýcarských poměrů). 


Sie müssen den Nachweis erbringen, dass Sie die nötigen finanziellen Mittel haben, um den Unterhalt der Familienmitglieder sicherzustellen.
- Musíte dokázat, že máte dostake finančních prostředků, abyste mohli zajistit obživu rodinných příslušníků. 

Jaké potřebujete doklady? 

eine gültige Identitätskarte oder Pass - platný občanský průkaz nebo pas
allenfalls ein Visum - vízum
eine Bescheinigung des Heimatstaates, aus welcher das Verwandtschaftsverhältnis mit Ihnen ersichtlich wird - potvrzení ze země původu, že máte k daným osobám příbuzenský vztah

Příbuzní mohou zůstat po stejnou dobu, na kterou je vystavené vaše povolení k pobytu.

Kde je přihlásit?

Gemeinde - obecní úřad
Einwohneramt - evidence obyvatel

Bližší informace na: 
https://www.ch.ch/de/familiennachzug-eu-efta/


* pozn. k bytu. Nevím, jak má být velký byt, protože normálně žije jeden Švýcar ve 4 pokojovém bytě. 

 

Více naleznete v této knize: