Švýcaři a němčina |

Na úvod » Život ve Švýcarsku » Švýcaři a němčina

Švýcaři a němčina

Na toto téma jsem zde již psala několikrát. Sama za sebe musím říct, 

že raději mluví "švýcarskou němčinou".

Čím déle žiji v této zemi, tím více si ten "jazyk" užívám. 

 

Slovo "jazyk" jsem dala úmyslně do uvozovek, neboť se jedná

o několik dialektů. 

Struktura všech dialektů je ale stejná. Předem se těmto dialektům

omlouvám, ale nejedná se o nic jiného než o zkomolenou němčinu. 

 

Wo bisch gsi? - Wo bist gewesen? - Kde jsi byl?

Bisch müed? - Bist du müde? - Jsi unavený?

I ha kei ziit. - Ich habe keine Zeit. - Nemám čas. 

 

Osobně se domnívám, že pokud člověk neumí německy, nikdy

správně nepochopí švýcarskou němčinu. 

Pokud se nejdříve naučíme dialekt, máme velký problém se 

naučit spisovnou němčinu. 

 

V gastronomii je téměř nutností mluvit "švýcarsky". Zároveň ale

i dobře spisovně, protože ve Švýcarsku je mnoho turistů, kteří

by dialektu neporozuměli. 

Mnoho Němců zde žije několik let a dialektu nerozumí. 

Když s nimi začnu mluvit dialektem, často slyším: Hör auf!

 

Hör uf! - jak by řekl Švýcar. 

 

Můj kamarád je Šváb, který perfektně mluví švýcarsky. Ze začátku 

jsme si někdy nerozuměli. Já jsem nerozuměla schwäbisch, a on

jako správný Šváb podle "wir können alles ausser hochdeutsch."

 

A tak jsme nakonec zvolili společný jazyk "Schweizer Deutsch". 

 

"Žijeme přece ve Švýcarsku, měli bychom mluvit švýcarsky," zněly jeho slova. 

 

Co vy na to?