Okénko do němčiny - 168. část - Jak řekneme německy (z)působit? |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny - 168. část - Jak řekneme německy (z)působit?

Okénko do němčiny - 168. část - Jak řekneme německy (z)působit?

Takové nenápadné slovo a tolik významů. 

 

wirken - působit, pracovat jako

Jak časujeme? 

Präsens 
ich wirke
du wirkst
er/sie/es wirkt
wir wirken
ihr wirkt
sie/Sie wirken

 

minulý čas: 

Perfekt
ich habe gewirkt
du hast gewirkt
er/sie/es hat gewirkt
wir haben gewirkt
ihr habt gewirkt
sie/Sie haben gewirkt

 

Příklady: 

Das wirkt schnell. - To působí rychle. 

Wie wirkt das? - Jak to působí? Jak to funguje? 

Das Medikament wirkt [schmerzstillend, gut, schlecht, nicht]. - Ten lék působí (na bolesti, dobře, špatně, nepůsobí).

 

verursachen - způsobit něco

Jak časujeme? 

Präsens 

ich verursache
du verursachst
er/sie/es verursacht
wir verursachen
ihr verursacht
sie/Sie verursachen

 

minulý čas: 

Perfekt
ich habe verursacht
du hast verursacht
er/sie/es hat verursacht
wir haben verursacht
ihr habt verursacht
sie/Sie haben verursacht

 

Příklady: 

Ich habe es verursacht. - Způsobil jsem to. 

Du verursachst einen Unfall. - Ty způsobíš nějakou nehodu. 

 

aussehen - působit navenek, vypadat

Jak časujeme? 

Präsens 

ich sehe aus
du siehst aus
er/sie/es sieht aus
wir sehen aus
ihr seht aus
sie/Sie sehen aus

 

minulý čas: 

Perfekt
ich habe ausgesehen
du hast ausgesehen
er/sie/es hat ausgesehen
wir haben ausgesehen
ihr habt ausgesehen
sie/Sie haben ausgesehen

 

Příklady: 

Das sieht nicht gut aus. - To nepůsobí dobře. To nevypadá dobře.