Okénko do němčiny - 1. část - Co znamená grundsätzlich? |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny - 1. část - Co znamená grundsätzlich?

Okénko do němčiny - 1. část - Co znamená grundsätzlich?

Nejdříve si musíme vysvětlit, co znamená slovo "der Grundsatz" - zásada. Nebo také "princip". 

 

grundsätzlich - základní, zásadní, ze zásady, zásadně, z principu

Ich mache das grundsätzlich anders. - Dělám to zasádně jinak. 

Grundsätzlich gemeinsam. - Zásadně společně. 

Wir sind grundsätzlich besser. - Jsme zásadně lepší. 

 

Ich bin grundsätzlich dagegen. - Jsem zásadně proti tomu. 

Ich bin grundsätzlich dafür. - Jsem zásadně pro.