Okénko do němčiny - 5. část - Slovíčko “tüchtig” |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny - 5. část - Slovíčko “tüchtig”

Okénko do němčiny - 202. část - Slovíčko “tüchtig”

Toto slovo mne vždy zaujme, protožemá několik významů.
 
tüchtig - (po)řádný
Sie ist nicht tüchtig. - Ona není pořádná ( není schopná něco zvládnout).
Das ist eine tüchtige Arbeit. - To je pořádná práce.
Das ist eine tüchtige Leistung. - To je pořádný výkon.
Er will etwas Tüchtiges studieren. - Chce studovat něco pořádného.
Man muss was Tüchtiges essen. - Musí se jíst něco pořádného.
 
tüchtig - zdatný, schopný
Er ist ein tüchtiger Mitarbeiter. - On je schopný spolupracovník (dělá svou práci dobře).
 
Toto slovo nemá nic společného s pořádkem, myšleno uklizeno.