Okénko do němčiny - 7. část - Jak se řekne německy “užívat” |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny - 7. část - Jak se řekne německy “užívat”

Okénko do němčiny - 7. část - Jak se řekne německy “užívat”

Co vše můžeme užívat, a jak?
 
benutzen - užívat, používat něco k něčemu
Kann ich Computer ohne Maus benutzen? - Mohu používat počítač bez myši?
Diese Webseite benutzt Cookies. - Tato webová stránka používá cookies.
Hast du Waschanlage benutzt? - Použil jsi myčku?
 
einnehmen - užívat tablety
Ich muss ein Medikament einnehmen. - Musím užívat jeden lék.
 
gebrauchen - užívat, používat
Das ist zu nichts zu gebrauchen. - Tohle není k ničemu. Nedá se to použít.
Die Regenschirme kann man gelegentlich gebrauchen. - Ty deštníky se mohou příležitostně použít.
 
Jak se ta slovesa časují najdete v knize Jak se chovají slovesa.