Okénko do němčiny – 18. část - Jak řekneme německy “silný”? |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny – 18. část - Jak řekneme německy “silný”?

Okénko do němčiny – 18. část - Jak řekneme německy “silný”?

Myslíte, že je jednoduché přeložit toto slovo? Pojďme si ukázat, že opravdu ne.
 
stark - silný (fyzicky, co do síly)
ein starkes Team - silný tým
ein starker, schwarzer Tee - silný, černý čaj
Ein starker Körper kennt keinen Schmerz. - Silné tělo nezná bolest.
 
mächtig - silný, mocný
Er ist ein mächtiger Mensch. - On je mocný člověk.
Er hat die Macht. - On má tu moc.
 
kraftvoll - silný, plný síly
Der Hund hat kraftvoll zugebissen. - Ten se silně zakousl.
Ich bin jetzt kraftvoll. - Jsem teď plný síly (silný).
 
dick - silný, tlustý
Er hat dicke Beine. - On má silné nohy (tlusté).
ein dicker Stoff - silná látka (tlustá)
ein dicker Faden - silná nit (tlustá)