Okénko do němčiny – 20. část - Jak se řekne “postižený” |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny – 20. část - Jak se řekne “postižený”

Okénko do němčiny – 20. část - Jak se řekne “postižený”

U toho slova si musíme dát pozor, jak danou situaci vlastně myslíme.
 
behindert - postižený (tělesně)
die Behinderung - postižení tělesné nebo duševní
Er ist behindert, er kann nicht gehen. - On je postižený, nemůže chodit.
 
betroffen - postižený, zasažený něčím, týkající se něčeho, dotčený
Die Schweiz wurde von Überschwemmungen betroffen. - Švýcarsko bylo postiženo záplavami.
was...betrifft - co se týká....
Er war von HIV betroffen. - Byl postižen (zasažen) HIV.
Das hat mich nicht betroffen. - To mne nepostihlo (to se mne netýká).
 
Musíme si uvědomit, že vyjadřování v němčině probíhá na trochu jiné rovině než v češtině. Jedná se o dva zcela rozdílné jazyly, tudíž nemůžeme dané situace překládat doslovně.
Mnoho takových rozdílů najdete v knihách Okénka do němčiny.