Okénko do němčiny - 106. část - Slováci a němčina |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny - 106. část - Slováci a němčina

Okénko do němčiny - 106. část - Slováci a němčina

Protože se mi o tom dnes dokonce zdálo, napíšu jednu úvahu věnovanou jen Slovákům. Mezi mé studenty patří hodně Slováků.
Slováci to mají o hodně těžší pochopit němčinu, než Češi. Tím nechci říct, že by byli méně nadaní, ale myšlení je postaveno trochu jinak.
Ve slovenštině např. existuje jen jedno slovo pro vyjádření - umět a vědět - vedieť.
Viem plávať. - Ich kann schwimmen. - Umím plavat.
Viem sa dobre správať. - Ich kann mich gut verhalten. - Umím se dobře chovat.
 
Viem to. - Ich weiß es. - Vím to.
To som nevedel. - Das habe ich nicht gewusst. - To jsem nevěděl.
 
Zjednodušeně:
Pokud máme ve větě jedno sloveso, použijeme sloveso “wissen”. Pokud máme dvě slovesa, použijeme “können”.
Pokud ovládám nějakou činnost, je to “können”. Pokud víme nějakou informaci, je to “wissen”.
 
Další problém je určování směru. Východňaři se ptají “Dze idzes?” nebo také “Kde ideš?” Zní to potom jako “kde”, nikoli “kam”, což je pravděpodobně spisovně slovensky. V češtině vždy “kam”.
Na směr se ptáme “kam”.
(dort)hin - tam (kam)
Ich gehe hin. - Jdu tam.
Ich fahre hin. - Jedu tam.
 
dort - tam (kde)
Er ist dort. - On je tam.
Er wohnt dort. - On tam bydlí.
 
Dalším problémem jsou slovesa kolem ústního projevu.
sagen - povedať
Ich sage es dir. - Poviem ti to. - Řeknu ti to.
 
reden - hovoriť
Ich rede Deutsch. - Hovorím po nemecky. - Mluvím německy.
 
sich unterhalten - zabávať sa
Ich unterhalte mich gut. - Zabávam sa dobre. - Bavím se dobře.
 
erzählen - rozprávať
Ich erzähle etwas. - Rozprávam niečo. - Vyprávím něco.
Was erzählst du. - Čo to rozprávaš? Čo to táraš? Čo to trepeš? - Co to vyprávíš?
 
Na Slovensku se jistě stále používají některá německá slova, Češi mají ale blíž k pochopení gramatiky, protože stavba slov vychází z němčiny, i když se jedná o jiná slova.
Pokud to teď bude číst nějaký lingvista, jistě se mne bude snažit opravit. Trávím dlouhé hodiny denně s němčinou, češtinou a slovenštinou, tak si dovolím svůj soukromý názor.
Je mnoho věcí, které dělá mým slovenským studentům problém, ale o tom až příště.
 
Hezký víkend!
P.S. Děkuji Tomášovi, že mi opravil věty ve slovenštině. Rozumím všemu, ale slovenská gramatika není mou doménou.