Jarní soutěž o knihu Zvratná slovesa |

Na úvod » Jarní soutěž o knihu Zvratná slovesa

Soutěž o knihu Zvratná slovesa

Vyhlašujeme soutěž o knihu Zvratná slovesa. 

Od kdy: 25.05.2019

Do kdy: 15.06.2019

Vyhlášení vítěze: 16.06.2019

 

 

 

Podmínky: 

- zodpovězte otázky

- vyplňte fomulář a odešlete

Nezáleží na správnosti odpovědí. Jeden vylosovaný získá knihu o slovesech se "sich". 

- starat se, připravit se, umýt se, představit si/se,............

 

 

 

 
 
 

Jarní soutěž o knihu - Zvratná slovesa

Jarní soutěž o knihu - Zvratná slovesa
Ihr habt ein schönes Auto. Ihr haben schönes Auto.
 
Ich habe viel tun. Ich habe viel zu tun.
 
Was soll machen? Was habe ich zu machen?
 
Ich habe nichts sagen. Ich habe nichts gesagt.
 
Er sagt, dass er heute kommt. Er sagt, dass er kommt heute.
 
Ich stelle mir etwas Anderes vor. Ich stelle mich etwas Anderes vor.
 
Ich ziehe mich an. Ich ziehe mir an.
 
Konrad Duden Karl Buben
 
Ano Ne
 
Ano Ne