Jak se chovají slovesa? - Švýcarsko (ve CHF) |

Na úvod » Jak se chovají slovesa? » Jak se chovají slovesa? - Švýcarsko (ve CHF)

Jak se chovají slovesa? - Švýcarsko (ve CHF)

Naše cena bez DPH:
15
 
Naše cena s DPH:
0
 
Množství:
0
 
 
 
ks
 
 
 
 

Popis výrobku

Obsah knihy: 

1. Pomocná slovesa

2. Způsobová slovesa - přítomný čas, minulý čas, spojení s jiným slovesem

3. Perfektum pravidelných sloves

4. Préteritum pravidelných sloves

5. Příčestí přítomné

6. Příčestí minulé jako přívlastek

7. Zvratná slovesa se 4.pádem

8. Zvratná slovesa se 3.pádem

9. Nepravidelná slovesa v přítomném čase

10. Rozkazovací způsob

11. Postavení záporky "nichts" ve větě

12. Slovesa s odlučitelnou předponou v přítomném čase

13. Předložkové vazby sloves

14. Zájmenná příslovce

15. Smíšená slovesa

16. Nepravidelná slovesa v minulém čase dle slovních základů

17. Nezařaditelná slovesa

18. Pohybová slovesa

19. Trpný rod

20. Trpný rod se způsobovým slovesem

21. Kondicionál - podmiňovací způsob

22. Podmiňovací způsob předminulého času

23. Podmiňovací způsob způspobových sloves

24. Zvláštní vazby sloves

 

Kniha obsahuje celou řadu praktických příkladů. 

 

Ostatní fotografie k produktu

 

Diskuse k produktu 

Vkládání příspěvků