Na úvod » Treuhand

Treuhand

Co je Treuhand? 

 

Pro většinu zřejmě neznáme slovo. Je to něco jako "věrná ruka" - důvěrník. 

Člověk, který zastupuje klienty v různých úředních záležitostech, při soudních jednáních. 

 

Zastupuji české a slovenské klienty žijící ve Švýcarsku.

Pracuji v oblasti pracovního práva neboli Schweizer Arbeitsrecht. 

 

Čím se zabývám: 

- poradenství v oblasti pracovního práva

- zastupování na úřadech

- zastupování v soudních záležitostech v souvislosti s pracovním právem

- zastupování u soudu (Friedensrichteramt, Arbeitsgericht)

- vyřizování soudních záležitostí

- komunikace s úřady

- vyřizování nevyplacené mzdy

- řešení při porušování pracovního práva

- úřední komunikace se zaměstnavatelem

- přihlášení do konkursu, pokud je firma v likvidaci

- vyřizování insolvenčního odškodnění

- vyřizování dlužných záležitostí (Betreibung)

- vyřizování rodinných přídavků - Familienzulage

- kontrola odvodů ze mzdy u příslušných úřadů (AHV/ALV/IV/EO, Quellensteuer, BVG atd.)

- rekursní řízení u povolení k pobytu 

- vyřizování vyplacení BVG při odchodu ze Švýcarska

 

 

 

Zastupuji i klienty, kteří již opustili Švýcarsko, a mají nevyřízené záležitosti v této zemi. 

Verlassen Sie sich auf mich! - Spolehněte se na mne!