Co říkají matky dětem |

Na úvod » Něco o němčině » Co říkají matky dětem

Co říkají matky dětem

Na těchto několika německých větách si ukážeme, že matky jsou všude stejné. 

 

Kannst du mir mal sagen, was das soll? - Můžeš mi říct, co to znamená?

Das ist nichts für Kinder. - To není pro děti.

Hör mit dem Geplärr auf. - Přestaň vřískat.
Da musst du durch. - To zvládneš.
Entschuldige dich. - Omluv se.
Dafür bist du noch zu klein. - Na to jsi ještě malý.
Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. - Dívej se na mne, když s tebou mluvím.
Sitz gerade. - Seď rovně.
So spricht man nicht mit Erwachsenen. - Tak se s dospělými nemluví.
Benimm dich. - Chovej se slušně.
Räum auf. - Ukliď.
Lass das. - Nech toho.
Stell dich nicht so an. - Nestav se tak.
Ich hab dir das schon hundert Mal gesagt. - Už jsem ti to řekla stokrát.
Sag schön Danke. - Hezky poděkuj.
Wo warst du schon wieder? - Kde jsi zase byl/a?
Hörst du schlecht? - Ty špatně slyšíš?
Was soll nur aus dir werden? - Co z tebe bude?
Das kommt davon. - Co z toho bude?
Geh jetzt ins bett. - Jdi do postele.
Sei nicht so laut. - Nebuď tak hlučný.
Das tut man nicht. - To se nedělá.
Nimm die Finger aus dem Mund. - Dej si prsty z pusy.
Streng dich an. - Snaž se.
Hör auf zum Nägel zu beißen. - Přestaň si kousat nehty.
Schau dir mal die anderen Kinder an. - Podívej se na jiné děti (co dělají jiné děti).
Wasch dir die Hände. - Umyj si ruce.
Muss das sein? - Musí to být?
Wenn ich das deinem Vater erzähle. - Až to řeknu tátovi.
Iss auf. - Dojez.
Was sollen denn die Leute denken. - Co si lidé pomyslí.
Du bist aber groß geworden. - Ty jsi vyrostl.
Beeil dich. - Pospěš si.
Sei jetzt leise. - Buď teď zticha.
Wie oft muss ich dir das noch sagen. - Kolikrát ti to mám ještě říkat?
Sag mir die Wahrheit. - Řekni mi pravdu.
Schämst du dich nicht? - Nestydíš se?
Was erlaubst du dir? - Co si to dovoluješ?
Geh in dein Zimmer. - Jdi do svého pokoje.
Ich warne dich. - Varuji tě.
Keine widerrede. - Neodmlouvej.
Ich will dich nicht mehr sehen. - Už tě nechci vidět.
Aber das schmeckt doch gut. - Ale to přece chutná dobře.
Ich will doch nur dein Bestes. - Chci přece jen tvé dobro.
Mit vollem Mund spricht man nicht. - S plnou pusou se nemluví.
Geh mir aus den Augen. - Jdi mi z očí.
 
Přeji krásný den!