Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Fristlose Kündigung - okamžitá výpověď |

Na úvod » Život ve Švýcarsku + pracovní právo » Fristlose Kündigung - okamžitá výpověď

Fristlose Kündigung

Co to znamená?

V Česku tomu říká “výpověď na hodinu” nebo také “okamžitý vyhazov”.

Tímto problémem se zabývá v pracovním právu Švýcarska Art. 337 OR.

Ten také určuje, kdy je taková výpověď oprávněná a kdy nikoliv.

 

Na pracovišti vznikají často problémy nebo neshody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Takovou výpověď nemůžete dostat jen tak, že je prostě vyřčena. Ústně je neplatná.

 

Takové výpovědi předchází tzv. Verwarnung - varování.

Zaměstnavatel vám takové varování zašle písemně. Vytkne vám nějaké porušení pracovní smlouvy:

  • er ist dem Arbeitsplatz ferngeblieben - nepřišel do práce
  • seine Leistung entspricht nicht der Aufgabe - jeho výkon neodpovídá úkolu
  • Diebstahl - krádež
  • schwerwiegender Vetrauensmissbrauch - závažná ztráta důvěry

 

Takovou výpověď může podat také zaměstnanec. V případě, že se zaměstnavatele opozdil s vyplacení mzdy.

Podmínky:

  • zašlete zaměstnavateli 1. Mahnung - upomínku s 5 denní splatností
  • potom zašlete 2. upomínku se stejnou lhůtou
  • pokud ani v tomto případě není mzda zaplacená, můžete vypovědět fristlos

 

Můžete dát okamžitou výpověď, pokud je na pracovišti mobing nebo násilí, které ale musíte prokázat. V tom případě byste měli navštívit lékaře. V případě násilí policii.

 

Ve většině případech je fristlose Kündigung ungerechtfertigt - neoprávněná.

V každém případě, pokud jedna strana nesouhlasí, je potřeba zahájit správní řízení.

Je to tak závažná záležitost, že se jí nesnažte řešit sami.

 

Pokud dostanete fristlose Kündigung a nahlásíte se na RAV, dostanete tzv. Einstelltage - nezaplacené dny. Řeště takovou záležitost, aby se výpověď přeměnila v řádnou (ordentlich).

Arbeitslosenkasse vám potom vyplatí dávky zpětně ke dni řádného ukončení pracovního poměru - řádná výpověď + výpovědní lhůta.

 

Pokud vám něco není jasné, můžete se na mne obrátit s dotazy.