Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jak se vyvarujete krácení podpory v nezaměstnosti? |

Na úvod » Život ve Švýcarsku + pracovní právo » Jak se vyvarujete krácení podpory v nezaměstnosti?

Jak se vyvarujete krácení podpory v nezaměstnosti?

Na RAV platí určitá pravidla, kterých by se nezaměstnaný měl držet. Kdo se jich nedrží, musí počítat s pokutou v podobě Einstelltage.

Ukážeme si několik nejčastějších omylů.

 

  1. Ucházet se o práci po uplynutí výpovědní lhůty

«Neucházíte se o práci, přece během výpovědní lhůty ještě pracujete.»

 

Špatně: Musíte se hned po výpovědi hledat práci. Prakticky byste měli oslovit 10 až 12 firem.

Kolik to přesně je, určuje regionální RAV. Nahlašte se hned po výpovědi na RAV. Myšleno: ve

výpovědní lhůtě.

Pokuta: Pokud se během výpovědní lhůty nedostatečně ucházíte o práci, dostanete

3 až 12 Einstelltage. Pokud jste se vůbec neucházel/a o práci, dostanete 4 až 18 dní.

Einstelltag – nezaplacený nebo také pokutový den (z průměru se vypočítá denní dávka,

a ta nebude vyplacena)

 

Tip č.1: Nahlašte se ihned po výpovědi na RAV. Tam dostanete dostatečné informace o

vašich povinnostech a podporu při hledání nové práce.

Tip č. 2: Musíte prokázat, že jste se ucházeli o práci. Zapisujte si firmy, které jste oslovili

do formuláře: Nachweis der persönlichen Bemühungen.

 


2. Formulář o ucházení o práci odevzdaný pozdě

«Zapomněl jsem odevzdat včas formulář na RAV. Práci jsem hledal, tak není důležité,

když to odevzdám.»

 

Špatně: Během nezaměstnanosti musíte daný formulář odevzdat nejpozději pátý den

následujícího měsíce. Na pozdější odevzdání se nebude brát ohled.

Pokuta: Protože se nebere ohled na důvody, proč jste odevzdal pozdě formulář o

ucházení o práci, dostanete pokutu v podobě Einstelltage. Pokud se to stane poprvé,

dostanete 5 až 9 dní. Pokud se tak stane podruhé, dostanete 10 až 19 dní. Potom se

daná věc předá kantonálnímu úřadu. Tam horzí 60 dní.

Tip: Nenechávejte odevzdání formuláře na poslední chvíli.

 

2.Nepřijít na pohovor

«Zapomněl jsem, že mám pohovor na RAV. Omluvím se.»

Špatně: Pohovory na RAV jsou fixní termíny, které musíte bezpodmínečně dodržet.

Bez padného důvodu nemůže termín nechat přesunout. Pokud se nemůžete dostavit

kvůli nemoci, musíte to neprodleně poradci (Berater) nahlásit.

Pokuta: Pokud jste promeškali termín poprvé, dostanete pokutu 5 až 8 dní, po druhé

9 až 15 dní.

 

3.Nevezmu pracovní místo doporučené RAV

«Nevyhovuje mi pracovní místo, které mi RAV našla. Prostě tu práci nebudu dělat. »

 

Špatně : RAV vám nabídne vždy práci, která odpovídá vašemu pracovnímu profilu.

Jste tedy povinen jí v dané lhůtě přijmout.

Pokuta : Pokud propásnete lhůtu nastoupit na místo, které vám RAV zprostředkovala,

dostanete 31 až 45 dní. Pokud se tak stane podruhé, dostanete 46 až 60 dní. Potom

bude daná věc předána kantonálnímu úřad. Bude také přezkoumáno, zda jste vůbec

zprostředkovatelný. Myšleno : Ochoten pracovat. Potom můžete podporu v nezaměstna-

nosti ztratit.

Tip: Proberte s poradcem RAV, proč vám dané pracovní místo nevyhovuje. Př.je to moc

daleko, firma je na míste, kde není spojení, nemám auto atd.

 

4.Dám  výpověď

«Práce mne netěší, proto dám výpověď, určitě něco najdu.»

 

Špatně: Pokud dáte sami výpověď a během výpovědní lhůty si nenajdete jiné místo,

platí to jako, že jste se dobrovolně vzdali možnosti pracovat. Tzn. že dostanete nezapla-

cené dny do RAV.

Pokuta: Pokud dáte výpověď, aniž byste měli další nové pracovní místo, dostanete 31 až 60 dní.

Tip: Musíte dokázat na základě čeho jste vypověděli. Např. potvzení od lékaře, že pro

vás pracovní místo bylo psychickou zátěží.

 

5.Pobírat podporu zpětně

«Jsem sice už 2 týdny bez práce, ale teď se přihlásím na RAV.»

 

Špatně: Nelze se přihlásit zpět. Přihlásit se máte hned první den nezaměstnanosti.

Nejdřív proběhne tzv. Wartezeit (čekací doba). Ta je závislá od vaší finanční a rodinné situace.

Pokuta: Za ty dva týdny nedostanete žádnou podporu.

Tip č. 1: Nahlašte se hned po výpovědi.

 

6.Nedodržím výpovědní lhůtu

«Dotklo se mě, že mi dali výpověď. Šéf mi nabídl, že nemusím dodržet 3 měsíce

výpovědní lhůty, ale mohu po měsíci jít.»

 

Špatně: Musíte trvat na tom, aby byla dodržena výpovědní lhůta a odpracovat si jí.

Jinak se připravíte o plat ve výpovědní lhůtě a RAV vám to neuzná.

Pokuta: 1 až 60 dní. Kolik jich bude, záleží na dané siatuci.

Tip: Přesvědčte zaměstnavatele, aby vám dal Freistellung. Freistellung – potvrzení od

zaměstnavatele, že ve výpovědní lhůtě budete doma a poběží vám plat.

 

7.Nesdělím RAV, že mám dovolenou

«Když nemám práci (štempluji), můžu si jezdit na dovolenou, jak chci.»

 

Špatně: Nezaměstnaní mají teprve po 60 dnech nárok na 5 dní dovolené. Jsou tím samo-

zřejmě myšlené pracovní dny. Nárok na dovolenou tedy vzniká až po třech měsících

nezaměstnanosti. Pokud požadujete více dovolené, musíte si vzít neplacenou dovolenou.

Během dovolené se musíte ucházet o práci. Dovolenou musíte nahlásit RAV minimálně dva

týdny předem.

Pokuta: Pokud se RAV dozví o nepovolené dovolené, nezvniknou v zásadě žádné pokutové

dny. Protože ale během dovolené platíte za nezprostředkovatelného, nedostanete žádné peníze.

Tip: Sdělte RAV, že máte v plánu mít dovolenou.

 

8.Nebaví mne opatření RAV

«RAV mne pošle na kurs, kde se budu učit, jak se ucházet o práci. Už jsem takový kurs

absolvoval, když jsem byl naposledy bez práce, může se na to vykašlat.»

 

Špatně: Pokud RAV nařídí nějaký kurs, vychází z toho, že je pro vás potřeba.

Pokuta: Záleží na trvání kursu, kolik hrozí nezaplacených dní. Pokud odmítnete jednodenní kurs, dostanete pokutu 1 den (1 nezapalcený den). Pokud trvá kurs 5 týdnů, dostanete 16 až 18

Einstelltage.

Tip: Pokud jste přesvědčeni, že daný kurs nepotřebujete, proberte to s poradcem RAV.

 

9.Nenahlásím přivýdělek RAV

«Mám možnost několik dní pracovat, něco si přivydělat. Hlásit to RAV nebudu.»

 

Špatně: Jste povinný hlásit každou práci, kterou vykonáváte v nezaměstnanosti.

Pokuta: Pokud vedlejší příjem nenahlásíte, můžete dostat 1 až 60 dní Einstelltage.

Může také dojít k trestnímu oznámení.

 

Co jsou vlastně Einstelltage?

Nezaměstnaný, který nedodrží povinnost, bude potrestán v podobě Einstelltage.

Což znamená, že po tuto dobu nedostane žádné peníze (podporu v nezaměstnanosti).

V překladu: Dny, po které bude zastavena platba podpory v nezaměstnanosti.

 

Počet pokutových dní:

 

  • 1 až 15 dní při lehkém zavinění,
  • 16 až 30 dní při středním zavinění,
  • 31 až 60 dní při těžkém zavinění.

 

Přičemž se jedná o pracovní dny. Když někdo dostane 60 Einstelltage, odpovídá to 3 měsícům bez podpory v nezaměstnanosti, tudíž bez peněz.

 

Na závěr:

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím, můžete se odvolat. Pokud si nevíte rady, můžete se na mne obrátit.

 

Poznámka :

Podmínky v nezaměstnanosti jsou regulovány zákonem o ALV (pojištění v nezaměstanosti).