Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

10 otázek ke zkušební době |

Na úvod » Život ve Švýcarsku + pracovní právo » 10 otázek ke zkušební době

10 otázek ke zkušební době

Je mnoho věcí, které ve Švýcarsku fungují zcela odlišně, než jsme zvyklí z vlasti.

 

Vysvětlíme si některé věci týkající se zkušební doby. V mnoha ohledech ve Švýcarsku zákon doporučuje, smlouva určuje.

 

  1. Jak dlouho trvá zkušební doba?

Podle zákona 1 měsíc. Může být ale ve smlouvě prodloužena až na 3 měsíce.

 

2. Je zkušební doba u poměrů na dobu určitou?

Podle zákona nikoliv. Může být ale pracovní smlouvou ujednáno jinak.

 

3. Jak dlouho trvá výpovědní doba během zkušební doby.

Podle zákona 7 dní. V pracovní smlouvě může být sjednáno jinak. Obzvlášť u temporérských smluv je výpovědní lhůta 2 dny.

 

4. Mohu před nástupem do práce dát výpověď, když najdu jiné místo? Musím dodržet výpovědní lhůtu?

Ano, ale výpovědní lhůta začíná až dnem nástupu. Teoreticky po mne může zaměstanavatel vyžadovat, abych si výpovědní lhůtu odpracoval. V praxi to často znamená pokuta 25% z předpokládaného platu – Konventionalstrafe.

 

5. Prodlouží se zkušební doba, pokud onemocním?

Zkušební doba se prodlouží o dny nemoci.

 

6. Mám nárok na nemocenskou během zkušební doby?

Ne, nemáte. Nárok na nemocenskou vzniká, pokud pracovní poměr trvá déle než 3 měsíce.

 

7.  Mohu dostat výpověď během zkušební doby, když jsem nemocný?

Můžete dostat výpověď během zkušební doby, i když jste nemocný. Ochranná lhůta (Sperrfrist) platí až po uplynutí zkušební doby. Pokud je zkušební doba prodloužena o nemoc, ochranná lhůta začíná až po ukončení zkušební doby.

 

8. Může být výpověď během zkušební doby neplatná?

Ano, pokud dostanete výpověď z důvodu původu, sexuální orientace nebo jiné diskriminace.

 

9. Mohu čerpat dovolenou během zkušební doby?

Ano, pokud s tím zaměstnavatel souhlasí. Doba dovolené je ale v poměru k odpracované době.

 

10. Mám nárok na pracovní vysvědčení, pokud dostanu výpověď během zkušební doby?

Ano, na Arbeitszeugnis máte nárok vždy.

 

Jak jsem napsala v úvodu, důležité je, co máte v pracovní smlouvě. Tu vždy podepisují obě strany - zaměstnanec a zaměstnavatel, a obě s obsahem souhlasí. Pokud je vaše pozice regulována GAV (kolektivní smlouvou), znění vždy najdete na internetu.

V případě otázek mne můžete kontaktovat.