Okénko do němčiny - 64. část - Předložka - vor |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny - 64. část - Předložka - vor

Okénko do němčiny - 64. část - Předložka - vor

Předložka, která se pojí s dativem a akkusativem. 

 

vor - před

 

kde? 

 

Ich stehe vor dem Haus. - Stojím před domem. 

Er steht vor dir. - Stojí před tebou. 

Ich warte vor dem Eingang. - Čekám před vchodem. 

 

kam? 

 

Ich komme vor das Haus. - Přijdu před dům. 

Ich stelle mich vor den Spiegel. - Postavím se před zrcadlo.

Ich stelle die Blumen vor das Fenster. - Postavím ty květiny před okno.

 

Jak na tuto předložku časově? Odpověď naleznete v knize Předložky v akci.