Okénko do němčiny - 33. část - Slovo “morgen” |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny - 33. část - Slovo “morgen”

Okénko do němčiny - 33. část - Slovo “morgen”

Dnes si vysvětlíme toto slovo. Při této příležitosti také používání budoucího času.
 
morgen - zítra
Ich mache es morgen. - Udělám to zítra.
  • použili jsme přítomného času, protože to opravdu udělám.
 
Ich werde es morgen machen. - Udělám to zítra.
  • použili jsme budoucího času, protože si nejsme jisti, zda to uděláme.
 
Morgen ist Samstag. - Zítra je sobota. Zítra bude sobota.
  • použili jsme přítomný čas, protože opravdu bude sobota.
 
Ich gehe morgen zur Arbeit. - Zítra půjdu do práce.
Ich komme morgen. - Přijdu zítra.
Morgen komme ich zu dir. - Zítra k tobě přijdu.
 
Morgen bleibe ich zu Hause. - Zítra zůstanu doma.
Morgen muss ich ihn besuchen. - Zítra ho muím navštívit.
Was machst du morgen? - Co děláš zítra?
 
Wohin gehst du morgen? - Kam zítra jdeš?
Morgen lade ich ihn an. - Zítra ho pozvu.
Morgen sind wir in Prag. - Zítra budeme v Praze.
 
Časy v němčině jsou podrobně popsány v knize Jak se chovají slovesa.
 
Krásný den!