Okénko do němčiny - 76. část - Způsobové sloveso |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénko do němčiny - 76. část - Způsobové sloveso

Okénko do němčiny - 76. část - Způsobové sloveso

Dnes vám napíšu další ukázku z nové knihy - Jak se chovají slovesa. 

 

können – moct, umět

  1. nějaká možnost, něco mohu
  2. schopnost, něco dokážu udělat

 

Jak časujeme?

 

Präsens 
ich kann
du kannst
er/sie/es kann


wir können
ihr könnt
sie/Sie können

 

Příklady:

  1. možnost

Kannst du morgen kommen? – Můžeš zítra přijít?

Kannst du es machen? – Můžeš to udělat?

Ich kann es vorbereiten. – Mohu to připravit.

 

  1. schopnost

Kannst du Auto fahren? – Umíš jezdit autem?

Ich kann Deutsch. – Umím německy.

Er kann schön erzählen. – On umí hezky vyprávět.

 

Präteritum
ich konnte
du konntest
er/sie/es konnte


wir konnten
ihr konntet
sie/Sie konnten

 

Příklady:

 

  1. možnost

Ich konnte es nicht wissen. – Nemohla jsem to vědět.

Er konnte mindestens anrufen. – Mohl aspoň zavolat.

Wer konnte es wissen? – Kdo to mohl vědět?

 

  1. schopnost

Ich konnte Englisch reden. – Uměl jsem mluvit anglicky.

Niemand konnte schwimmen. – Nikdo neuměl plavat.

Er konnte nicht. – Nic neuměl.

 

Perfekt
ich habe gekonnt

 

Ve spojení s významovým slovesem:

Ich habe es wissen können. – Mohl jsem to vědět.

Hast du schwimmen können? – Uměl jsi plavat?

Er hat es machen können. – On to mohl udělat.