Okénka do němčiny - 88. část - Slova se základem - brechen |

Články

Na úvod » Okénka do němčiny » Okénka do němčiny - 88. část - Slova se základem - brechen

Okénka do němčiny - 88. část - Slova se základem - brechen

Dnes si představíme slova se základem "brechen". Uvidíte, že každé má jiný význam. 

 

brechen - zlomit, rozlomit

Jak časujeme? 

ich breche

du brichst

er/sie/es bricht

 

wir brechen

ihr brecht

sie/Sie brechen

 

Příklady: 

Die Welt bricht zusammen. - Svět se zhroutí. 

Er bricht sich die Knochen. - Láme si kosti. 

Du kannst dich das Bein brechen. - Můžeš si zlámat nohu. 

Vorsicht! Du brichst dich das Bein! - Pozor! Ty si zlomíš nohu!

 

erbrechen - zvracet

- časuje se stejným způsobem

 

Er erbricht den ganzen Tag. - Celý den zvrací. 

Das Kind erbricht. - To dítě zvrací. 

Ich muss erbrechen. - Musím zvracet. 

 

einbrechen - vloupat se, vniknout někam

Er bricht ein, obwohl jemand zu Hause ist. - On se vloupá, přestože je někdo doma. 

 

zerbrechen - rozbít se, roztlouct se

Wenn die Freundschaft zerbricht,... - Když se přátelství rozbije,...

Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. - Džbán chodí tak dlouho ke studni, dokud se nerozbije. 

 

zusammenbrechen - zhroutit se, zřítit se

Das bricht zusammen. - To se hroutí. 

Ich breche zusammen. - Hroutím se (je to na mne moc). 

Das muss einmal zusammenbrechen. - To se musí jednou zhroutit.